Welkom gast! Aanmelden Registreren


Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RevCMS [HabboCMS] - Nieuws reacties [TUT]
#1

Heeeyoo.
Ik ben hier al weer met mijn 2de Tutorial en dit keer is het hoe je nieuws berichten installeert op RevCMS.
Deze tutorial is bedoeld voor de HabboCMS Template van FHD.
Oke genoeg gepraat we beginnen maar met de tutorial eh.

Tutorial - Habbo template

Stap 1: Je gaat naar C:\xampp\htdocs\app\tpl\skins\Habbo.

Stap 2: Je opent News.php. Delete die PHP codes.

Stap 3: Oke, je hebt nu een lege News.php bestand, Kopieer de onderstaande code:

[hide]

PHP-code:
<!DOCTYPE html>
<
html lang="en">
    <
head>
        <
meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
        <
title>{hotelName} - News</title>
        <
div id="fb-root"></div>
<
script>(function(dsid) {
var 
jsfjs d.getElementsByTagName(s)[0];
if (
d.getElementById(id)) return;
js d.createElement(s); js.id id;
js.src "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=138881106159184";
fjs.parentNode.insertBefore(jsfjs);
}(
document'script''facebook-jssdk'));</script>
        <
link rel="stylesheet" href="{url}/app/tpl/skins/Habbo/styles/common.css" type="text/css">
        <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/libs2.js"></script>
        <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/visual.js"></script>
        <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/libs.js"></script>
        <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/common.js"></script>
        <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/fullcontent.js"></script>
       
        <
script type="text/javascript">
            
document.habboLoggedIn true;
            var 
habboName "{username}";
            var 
habboId "{userid}";
            var 
habboReqPath "";
            var 
habboStaticFilePath "{url}/app/tpl/skins/Habbo";
            var 
habboImagerUrl "http://www.habbo.com/habbo-imaging/";
            var 
habboPartner "";
            var 
habboDefaultClientPopupUrl "{url}/client";
            
window.name "habboMain";
            if (
typeof HabboClient != "undefined") {
                
HabboClient.windowName "eac955c8dbc88172421193892a3e98fc7402021a";
                
HabboClient.maximizeWindow true;
            }
        </
script>
       
        <!--[if 
IE 8]>
            <
link rel="stylesheet" href="{url}/app/tpl/skins/Habbo/styles/ie8.css" type="text/css">
        <![endif]-->
        <!--[if 
lt IE 8]>
            <
link rel="stylesheet" href="{url}/app/tpl/skins/Habbo/styles/ie.css" type="text/css" />
        <![endif]-->
        <!--[if 
lt IE 7]>
            <
link rel="stylesheet" href="{url}/app/tpl/skins/Habbo/styles/ie6.css" type="text/css" />
            <
script type="text/javascript" src="{url}/app/tpl/skins/Habbo/js/pngfix.js"></script>
            <
script type="text/javascript">
                try { 
document.execCommand('BackgroundImageCache'falsetrue); } catch(e) {}
            </
script>
            <
style type="text/css">
                
body behaviorurl({url}/app/tpl/skins/Habbo/js/csshover.htc); }
            </
style>
        <![endif]-->
    </
head>
   
    <
body id="news">
   
        <
div id="overlay"></div>
        <
div id="header-container">
            <
div id="header" class="clearfix">
                <
h1><a href="{url}/"></a></h1>
                <
div id="subnavi">
                    <
div id="subnavi-user">
                        
                    </
div>
                    <
div id="subnavi-search">
                        <
div id="subnavi-search-upper">
                            <
ul id="subnavi-search-links">
                                <
li><a href="{url}/logout" style="color:#000">Sign Out</a></li>
                                <
li><a href="{url}/privacy" style="color:#000">Privacy</a></li>
                            </
ul>
                        </
div>
                    </
div>
                    <
div id="to-hotel">
                        <
a href="{url}/api.php" class="new-button green-button" target="eac955c8dbc88172421193892a3e98fc7402021a" onclick="HabboClient.openOrFocus(this); return false;"><b>Enter Strike Hotel</b><i></i></a>
                    </
div>
                </
div>
                <
ul id="navi">
                    <
li class="metab"><a href="{url}/me">{username}</a><span></span></li>
                    <
li class="selected"><strong>Community</strong><span></span></li>
                    <
li><a href="{url}/vip">VIP</a><span></span></li>
                    <
li><a href="{url}/forum">Forum</a><span></span></li>
                </
ul>
                <
div id="habbos-online"><div class="rounded"><span>{onlinemembers online</span></div></div>
            </
div>
        </
div>
        <?
php
        
if( $_GET['id'] ) {
                                        
                                            
$query mysql_query"SELECT * FROM `cms_news` WHERE id = '{$_GET['id']}'" );
                                            
$array mysql_fetch_assoc$query );
                                        
                                        }
                                    
                                        if( 
$_GET['id'] ) {
                                        
                                            
$query mysql_query"SELECT * FROM `cms_news` WHERE id = '{$_GET['id']}'" );
                                            
$array mysql_fetch_assoc$query ); 
                                        }
                                            
?>
        <div id="content-container">
            <div id="navi2-container" class="pngbg">
                <div id="navi2" class="pngbg clearfix">
                    <ul>
                        <li class=""><a href="{url}/community">Community</a></li>
                        <li class="selected">News</li>
                        <li class=""><a href="{url}/staff">Staff</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
            <div id="container">
                <div id="content" style="position: relative" class="clearfix">
                    <div id="column1" class="column">
                        <div class="habblet-container ">       
                            <div class="cbb clearfix red ">
                                <h2 class="title">News</h2>
                                <div id="article-archive">
 
                                    <ul>
 
                                        {newsList}
                                    </ul>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <script type="text/javascript">if (!$(document.body).hasClassName('process-template')) { Rounder.init(); }</script>
                    </div>
                    <div id="column2" class="column">
                        <div class="habblet-container ">       
                            <div class="cbb clearfix notitle ">
                                <div id="article-wrapper">
                                    <h2>{newsTitle} </h2>
                                    <div class="article-meta">Posted {newsDate}</div>
 
                                    <p class="summary">{newsTitle}</p>
                                    <div class="article-body">
                              {newsContent} 
                               
                         
                                        <script type="text/javascript" language="Javascript">
                                            document.observe("dom:loaded", function() {
                                                $$('.article-images a').each(function(a) {
                                                    Event.observe(a, 'click', function(e) {
                                                        Event.stop(e);
                                                        Overlay.lightbox(a.href, "Image is loading");
                                                    });
                                                });
                                               
                                                $$('a.article-2729').each(function(a) {
                                                    a.replace(a.innerHTML);
                                                });
                                            });
                                        </script>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
               
                       
<?php
 
 
if(isset($_POST['post_comment']))
  
$posted_on date("M j, Y g:i A");
 
if (
filter(! isset($_POST['comment']))) {
  
$_POST['comment'] = '';
  }
 
$comment strip_tags (filter($_POST['comment']));
if(
$comment == NULL){
        
//define("ERROR", "You have to type in a reply!<br /><br />");
    //$error_message = 'You have to type in a reply!<br /><br />';
  
}else{
if (
isLogged)
{
    
mysql_query("INSERT INTO site_news_comments (article, userid, comment, posted_on, author) VALUES ('".htmlentities($_GET['id'])."', '".$_SESSION['userid']."', '".filter($comment)."', '".$posted_on."', '" $_SESSION['user']['username']. "');");
    
define('SUCCESS''You have successfully posted a comment on this news article!');
   
   
    
define("ERROR""<br>Thanks for your reply!<br />");
     
        
//$error_message = 'Thanks for your reply!<br /><br />';
  
}
}
?>
 
<div class="habblet-container ">
<div class="cbb clearfix notitle ">
<div id="article-wrapper"><h2>Place Comment</h2>
<div class="article-meta"></div>
<div class="article-body">
<?php
if($userPosts >= 1)
{
    
define('ERROR''Sorry, you are only allowed one comment per article.');
}
if(
defined("SUCCESS")){
?>
<div class="rounded rounded-green" width="20%">
                    <?php echo SUCCESS?><br />
                </div>
                <div>&nbsp;</div>
<?php
}
if(
defined("ERROR")) {
?>
<div class="rounded rounded-red" width="20%">
                    <?php echo ERROR?><br />
                </div>
                <div>&nbsp;</div>
<?php
}
else
{
?>
<form action="" method="post">
<textarea name="comment" maxlength="500"></textarea><br /><br />
<input type="submit" name="post_comment" value="Place Comment" />
</form>
<?php
}
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
 
<style type="text/css">
input[type="text"], input[type="password"] {
background-color: #F1F1F1;
border: 1px solid #999999;
width: 175px;
padding: 5px;
font-family: verdana;
font-size: 10px;
color: #666666;
}
input[type="submit"] {
background-color: #F1F1F1;
border: 1px solid #999999;
padding: 5px;
font-family: verdana;
font-size: 10px;
color: #666666;
}
textarea {
background-color: #F1F1F1;
border: 1px solid #999999;
padding: 5px;
width: 517px;
height: 70px;
font-family: verdana;
font-size: 10px;
color: #666666;
}
select {
background-color: #F1F1F1;
border: 1px solid #999999;
padding: 5px;
font-family: verdana;
font-size: 10px;
color: #666666;
}
</style>
<?php
$getComments 
mysql_query("SELECT * FROM site_news_comments WHERE article = '".htmlentities($_GET['id'])."' ORDER by id DESC");
?>
<div class="habblet-container ">
<div class="cbb clearfix notitle ">
<div id="article-wrapper"><h2>Comments <?php echo mysql_num_rows($getComments); ?></h2>
<div class="article-meta"></div>
<div class="article-body">
<?php
      
if(mysql_num_rows($getComments) == 0) {
          echo 
"No comments for this article!";
      } else {
          echo 
'<table width="528px">';
          while(
$Comments mysql_fetch_array($getComments)){
          
$getUserInfo mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '".$Comments['author']."'");
          
$userInfo mysql_fetch_array($getUserInfo);
                  echo 
'
                  <tr> 
                    <td width="90px" valign="top"></div>
                    <div style="
height: 65px;
width: 50px;
float: left;
overflow: hidden;
">
                      <div style="float:left"><img position:absolute; src="http://www.habbo.com/habbo-imaging/avatarimage?figure='
.$userInfo['look'].'&size=b&direction=2&head_direction=3&gesture=sml&size=2"></div>
                      '
;
                        if(
$userInfo['rank'] >= 5) {
                            echo 
'<div style="position: absolute; z-index:1"><img src="{url}/r63/c_images/badges/STAFF.gif"></div>';
                        }
                        if(
$userInfo['rank'] == 3) {
                            echo 
'<div style="position: absolute; z-index:1"><img src="{url}/r63/c_images/badges/XXX.gif"></div>';
                        }
                        if(
$userInfo['rank'] == 4) {
                            echo 
'<div style="position: absolute; z-index:1"><img src="{url}/r63/c_images/badges/XXX.gif"></div>';
                        }
                        if(
$userInfo['rank'] == 2) {
                            echo 
'<div style="position: absolute; z-index:1"><img src="{url}/r63/c_images/badges/VIP.gif"></div>';
                        }
                        if(
$userInfo['rank'] == 1) {
                            echo 
'<div style="position: absolute; z-index:1"><img src="{url}/lid.png"></div>';
                        }
                    

                 echo 


                </td>
                    <td width="427px" valign="top">
                    <i><a href="/me">'
.$userInfo['username'].' </a></i> 
                                         <br /><br />'
.$Comments['comment'].'
                                         

                    </td>
                  </tr>
          <tr>
                    <td width="80px" valign="top">
                    
                    </td>
                                <td width="400px" align="right">

                                              
                                              

                        

</div></div></div></div>
<br>
<div style="width:125%; height:1px; background-color:#ccc; margin-top:-17px;"></div>


            </td>
          </tr>'
;
          }
          echo 
'</table>';
        }
        
?></div> </div> </div> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
 
        <script type="text/javascript">if (!$(document.body).hasClassName('process-template')) { Rounder.init(); }</script>
        <script type="text/javascript">
            HabboView.run();
        </script>
 
        <!--[if lt IE 7]>
            <script type="text/javascript">
                Pngfix.doPngImageFix();
            </script>
        <![endif]-->
       
        <div id="footer" >
   
 
    </body>
</html> 
[/hide]

Stap 4: Heb je de PHP code gekopieerd? Plak hem dan in je News.php en sla hem op.

Stap 5: Zo de site is nu klaar, maar je moet ook nog een SQL hebben. Om de Berichten van iemand anders te saven. Kopieer de onderstaande SQL code:

[hide]
PHP-code:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- 
Hostlocalhost
-- Generation TimeAug 022012 at 06:31 AM
-- Server version5.5.16
-- PHP Version5.3.8

SET SQL_MODE
="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone "+00:00";


/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @[email protected]@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @[email protected]@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- 
Database: `revcms`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- 
Table structure for table `site_news_comments`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `site_news_comments` (
  `
idint(11NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `
articleint(11NOT NULL,
  `
useridint(11NOT NULL,
  `
commentvarchar(500NOT NULL,
  `
posted_onvarchar(150NOT NULL DEFAULT '',
  `
authorvarchar(255NOT NULL,
  
PRIMARY KEY (`id`)
ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=;

--
-- 
Dumping data for table `site_news_comments`
--

INSERT INTO `site_news_comments` (`id`, `article`, `userid`, `comment`, `posted_on`, `author`) VALUES
(111'WOOF!''''Compact');

/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET [email protected]_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET [email protected]_COLLATION_CONNECTION */
[/hide]

Stap 6: in de SQL code staat: -- Database: `revcms`
Verander de revcms naam, naar jou Database naam!.

Stap 7: Als je dit allemaal gedaan hebt druk je in Phpmyadmin
Bovenin SQL Plak de SQL code daar, en druk op start!.

Stap 8: Het kan zijn dat je Nieuws pagina nu een andere header heeft, Maak je geen zorgen. Je haalt gewoon de header uit je Me.php en plak hem in je news.php Wink!

Ik hoop dat jullie wat aan deze tut hebben. Vragen zeg ze maar.

Groetjes Miraclesz
 
#2
Bedankt! In de nieuwe update (V2.4) word dit automatisch toegevoegd!
 
#3
Haha, zeker nice, leuk gemaakt!
kippetje
 
#4

haha, leuk dat het in de V2.4 word toegevoegd Wink
Graag gedaan

 
#5
Ik zal even kijken, lijkt me al nice!
 
#6
Eens kijken of het iets voor me is
 
#7

Ziet er nice uit Wink eventjes kijken xD

 
#8
Kan hij ook bij andere revcms's ? Ik ga het testen xD
 
#9
Mooizo ga zo door
 
#10
leuk! super /.....................
[Afbeelding: 9LWPEWl.png]
Alleen geregistreerde leden kunnen deze link zien. Registreer of log in om te bekijken.
 
  
Leden die dit momenteel bekijken: 1 gast(en)